Procare.dk

Procare har en 100% integreret webshop løsning – www.procare.dk – hvor alle priser og rabataftaler kan styres helt ned på den pågældende debitor.

Vores C5 løsning:
PROcare´s C5 løsning understøtter OIOXML standarden til EAN/offentlige kunder, så elektroniske fakturaer generes direkte ved fakturering, og sendes automatisk via det offentlige VAN net. (Via. Nemhandel software)
PROcare har en fuld automatiseret rykkerprocedure, kan også sende kontoudtog/fakturakopi direkte til e-mail adressen hos den pågældende kunde.
PROcare har integreret FIK oplysninger på fakturaen, til senere automatisk bogføring af indbetalinger i bank. PROcare benytter eDoc printerstyring, så fortrykt papir er en SAGA blot. Yderligere sikrer det en stor økonomisk besparelse, på mere end kr. 20.000 om året på papir og porto.

Automatiseret løsning:
Automatisk bestilling af varer hos leverandører, via fax, e-mail eller EDI, eller hvad kreditor foretrækker.
“Jeg kan kun give ECIT Business Partner de varmeste anbefalinger med på vejen. De har en stor forståelse for hvordan man sørger for at have et effektiv C5 økonomisystem i drift 24 timer i døgnet. Yderligere er mange daglige processer automatiserede for at mindske fejl, samt give medarbejderne de bedste arbejdsbetingelser. I vores 10 årrige samarbejde med ECIT Business Partner har vi lært, hvor vigtigt det er, at have en seriøs leverandør af C5 økonomisystemet. ECIT Business Partner er hos os certificerede og klar til morgendagens udfordringer!

– Tim Bang
Direktør/PROcare ApS

Se PROCare shoppen på www.procare.dk

Prima frugt A/S

Prima frugt A/S blev stiftet i foråret 2009 med det primære formål at afkorte vejen mellem producent og forbruger.

Vores:
Erfarne branchefolk sørger i dag for, at vi har et spændende sortiment, i den rigtige kvalitet og med særdeles konkurrencedygtige priser. Prima frugt A/S er i dag leverandør til en lang række større varehuse, supermarkeder og catering grossister udtaler Tonny Christensen. Vi startede med valget af en Navision leverandør, der desværre ikke levede op til vores forventninger. Valget af en ny leverandør faldt hurtigt på ECIT Business Partner, der i forvejen er kendt som en leverandør med kendskab til frugt- og grossistbranchen. ECIT Business Partner har på dygtig vis sat sig ind i vores forretningsgange, og har efter vores ønske implementeret ændringer i Microsoft Dynamics NAV, til understøttelse af vores forretning .

Helt nyt kundevenligt Web-ordresystem:
Da vi startede vores forretning, sendte vi dagligt excel- prislister til alle vores kunder. I dag modtages ordrer via webshoppen www.shop.primafrugt.dk, udviklet i samarbejde med EkspandIT. Med dette nye værktøj er vi blevet stadig mere konkurrencedygtige, hvilket har givet os yderligere markedsandele.

Nye frugt- og grøntpriser hver dag:
Som ikke alle er bekendt med, arbejdes der med nye priser på frugt og grønt hver dag, dette kræver et meget flexibelt system.

ECIT Business Partner har leveret en løsninger der gør det nemt og overskueligt for både indkøbere og sælgere, at udføre prisjusteringer på vores varesortiment.

Statistikker med korrekt dækningsbidrags:
Da kost- og salgspriser ændres så hyppigt og da nogle salgspriser endog efterforhandles efter levering, er rapportering og statistikker med korrekt dækningsbidrag et must, dette er også løst af ECIT Business Partner, der har udført de nødvendige tilretninger i vores lagersystem, så vi hurtigt kan korrigere for udsving.
Vi kan klart anbefale ECIT Business Partner, der har forstået vores forretning til fulde, gennemført de ændringer der skulle til og støttet og guidet os i de daglige processer.

– Tonny Christensen
Adm. Direktør Prima Frugt A/S

Nordic IT

Nordic IT har gennem de sidste 10 år markedsført satellitkommunikation til primært shippingbranchen men også diverse terrestriske kommunikationsservices til det generelle marked.

Fakturaprocessen / Billing System
Vi har tidligere fået udført faktureringsopgaven via et russisk datterselskab, hvor man på basis af CDR filer(customer data records) fra underleverandører af de forskellige services, har genereret månedlige fakturaer til ca. 350 kunder med specifikationer på opkald omfattende i alt ca. 10.000 sider.

Kundernes krav til specifikationer:

Vores kunder har gennem de sidste år stillet større og større krav til vores specifikationer og fakturalayout. Disse krav lod sig kun vanskeligt implementere af vores russiske datterselskab, ligesom vi også ønskede at faktureringen var fuldt integreret i vores administrative C5 løsning. Derfor undersøgte vi markedet, for en integration til C5’s faktureringssystem, en integration der kunne opfylde vores specielle behov uden begrænsninger til de import-formater vi modtager CDR-filer i, og gøre os uafhængige af underleverandører.

Valg af løsning:
Valget faldt på ECIT Business Partner, som både omkostningsmæssigt og kompetencemæssigt udskilte sig markant fra konkurrenterne, ECIT Business Partner havde også udført en lignende opgave tidligere.
Projektforløbet har i alle henseender været en positiv oplevelse, med overholdelse af alle tidsterminer, et engagement og forståelse af systemkrav, som sjældent ses. Systemet har været i drift i mere end tre måneder, det fungerer fejlfrit med den indbyggede fleksibilitet, som gør det muligt for vores administrative personale, at forestå hele den månedlige fakturering fra indlæsning af CDR filer, udformning af kundespecifikke fakturaer, samt udskrivning og automatisk bogføring. Hele processen tager kun få timer hvilket har givet afdelingen en væsentlig produktivitetsforøgelse.

ECIT Business Partner har udført opgaven til fuld tilfredshed, og vi kan kun på det varmeste anbefale dem til andre.

– Anton Caspersen
Direktør Nordic IT